Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
blackdogonmyshoulder
- Tata jest na dole? - Tak.  - Co robi? - Gra w pokera, znalazłem mu ostatnio taką stronę i gra z ludźmi w sieci.  - Serio? - Tak. Ostatnio jak mama wyjechała to grał całą noc - Czemu? - Bo on nie może zasnąć, jak ona nie śpi z nim razem w łóżku, wiesz jak jej nie ma obok.
— najsłodsze słowa jakie kiedykolwiek słyszałam
Reposted fromtruustme truustme viawszystkodupa wszystkodupa
blackdogonmyshoulder
Reposted frompikoloko pikoloko viadrugs drugs
blackdogonmyshoulder
blackdogonmyshoulder
Niektórzy ludzie nigdy nie popadają w szaleństwo. Jakże okropnie nudne musi być ich życie.
— Charles Bukowski
3541 ed59 500
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viasalami salami
blackdogonmyshoulder
9862 82d3
blackdogonmyshoulder

A visual representation of my life:

7093 6af2
Reposted fromarkaron arkaron viamaraskowa maraskowa
blackdogonmyshoulder
6609 385d
Reposted frommrsbluevelvet mrsbluevelvet viamaraskowa maraskowa
blackdogonmyshoulder
0525 0240
Reposted fromlordfish lordfish viamaraskowa maraskowa
blackdogonmyshoulder
Mam nadzieję, że dożyję dnia, w którym soup będzie działał bez zarzutów.
— lemonmind.soup.io
Reposted fromlemonmind lemonmind viamaraskowa maraskowa
blackdogonmyshoulder
1525 4433
blackdogonmyshoulder
4926 eefb 500
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viasalami salami
blackdogonmyshoulder
3766 96be 500
single psychedelic plant
Reposted fromstonerr stonerr viamaraskowa maraskowa
blackdogonmyshoulder
8658 c395
blackdogonmyshoulder
przyjedź
do 
mnie
tak
jak
kiedyś
blackdogonmyshoulder
blackdogonmyshoulder
8908 91d2
Reposted fromgdybam gdybam viamaraskowa maraskowa
blackdogonmyshoulder
0196 5b5b
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viamaraskowa maraskowa
blackdogonmyshoulder
1193 8dd4
Reposted fromnebthat nebthat viamaraskowa maraskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl